İstanbul
DOLAR32.2184
EURO35.0745
ALTIN2527.2
ERCAN SOYDAŞ

ERCAN SOYDAŞ

Mail: tohobmerkez@gmail.com

Toplu Taşımaya Sorun Çözücü Adımlar Atılmalı

Çevre kirliliğinin önlenmesi, trafik sorununun çözümü ve rahat ulaşım adına toplu ulaşım özendirilmelidir. Belediyelerin dahi kamu kaynaklarına karşın sürdürmekte zorlandığı toplu ulaşım, yolcu gelirlerine dayalı olarak bırakılmamalıdır. Özel sektörün sadece yolcu gelirlerine dayanarak bu hizmeti veremeyeceği artık anlaşılmalıdır.

 

Toplu ulaşım tüm şehirlerin öncelikli ihtiyacıdır. Bu ihtiyacı karşılama görevi de ilgili belediyelerdedir. Vatandaşın ulaşım hakkı zorunlu bir ihtiyaç olarak kabul edilmekte ve gerek kamu gerekse özel sektör eli ile bu gereksinim karşılanmaktadır. Lakin son yıllara kadar istisnasız tüm illerde şehiriçi toplu ulaşım ihtiyacı yolcu gelirlerine dayandırılarak sürdürülmekteydi. Oysa bu kabul edilebilir ve sürdürülebilirlikten çok uzak bir yol. Özellikle pandemi süreci bu konuda ki haklılığımızı gösterirken, büyük kayıplar da yaşatmış oldu.

 

Esnafa Değil, Vatandaşa Destek

 

Zorunlu kamu hizmeti olan toplu ulaşım desteğe her zaman ihtiyaç duyar. Bu sadece ülkemizde değil, modern toplu ulaşım gayesine sahip tüm ülkelerde böyledir. Sunulacak destekler özel taşımacılar için olmaktan daha öte vatandaşlar içindir. Modern, kaliteli, güvenli ve sürdürülebilir toplu ulaşım vatandaş içinse, bu sistemi sürdürülebilir çarklara oturtmak da yine insanımız için gereklidir. Gelir - gider dengesine sahip, yatırımcısına belirli bir kazanım sağlayabilecek alt yapısı kurulmuş sistem ile sürdürülebilir taşımacılık garanti altına alınmış olur.

 

Yapılacak destekler öncelikli olarak vatandaşa daha iyi ve konforlu toplu ulaşım imkanı kazandırmaktadır. TÖHOB olarak bizlerin talepleri de öncelikle halk odaklıdır. Özel taşımacı giderlerini karşılayarak gelir elde edebildiği müddetçe vatandaşa bu imkanı sunabilir. Taleplerimizin öncelikli gayesi de budur.

 

TÖHOB olarak önerilerimiz;

 

  • Şehiriçi Toplu Taşıma Kanunu mutlaka hayata geçirilmelidir.

¾ Belediyelere sadece toplu taşıma hizmetlerinde ve desteklemede kullanabilecekleri ek kaynak sağlanmalıdır.

¾ Her ne kadar toplu taşıma belediyelerin imtiyazı olsa da ücretsiz taşıma kanunlarla belirlendiğinden, sosyal devletin gereği taşıma bedelleri merkezi hükümet tarafından karşılanmalıdır.

¾ Toplu taşımada kullanılan akaryakıt vergiden muaf tutulmalı ya da makul bir orana çekilmelidir.

¾ Belediyelerin sadece toplu taşımada kullanabilecekleri bir fon oluşturulmalı ve kaynak sağlanmalıdır.

¾ 7144 sayılı kanunla Büyükşehir Belediyeleri’ne verilen, ücretsiz ve indirimli taşımayı destekleme yetkisi 5393 sayılı kanuna tabi belediyeleri de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Çünkü bu illerde faaliyet gösteren esnaflarımız da ücretsiz ve indirimli taşıma yapmaktadır. Ayrıca esnaf odası, şirket, dernek bünyesindeki üyelerin de desteklerden faydalanmasının sağlanması kanunun uygulanmasındaki adaletsizliği de ortadan kaldıracaktır.

  • Uzun yıllardır toplu taşıma işini meslek olarak yapan esnaflarımızın haklarını koruyacak bir kanun düzenlemesi kesinlikle yapılmalıdır. Gelecek kaygısı yaşayan ve sürekli borç ödeyen esnaflarımızın tek geçim kaynağı budur.

 

Gerek kamu gerekse özel sektör, sürekli artan ücretsiz ve indirimli taşıma, yüksek maliyetler ve illerde uzun süreler ulaşıma zam yapılmaması nedeniyle, hizmet kalitesi olumsuz etkilenmekte ve büyük maddi zararlara yol açmaktadır. Kamu kaynağı kullanan Belediyelerin bile sürdürmekte zorlandığı toplu taşımada özel sektörün, sadece yolcu gelirine dayalı bir sistemde bu yükü kaldırması mümkün değildir. Belediyeler toplu taşıma hizmetini özelleştirmekte ve kanunlar elvermediği için de farklı statülerde çalışan özel sektörle ilgili sağlıklı planlama yapamadıkları gibi sübvanse de edememektedirler.

 

Çevre kirliliğinin önlenmesi, trafik sorununun çözümü ve rahat ulaşım için halkın toplu taşımaya yönlendirilmesi kaliteli hizmet ile mümkündür. Günümüz şartlarında ve mevcut tabloda hizmet kalitesinin arttırılması mümkün görülmemektedir. Toplu taşımayı özendirmek için birçok ülkede uygulanan sorunu çözecek tedbirler bir an önce alınmalıdır.

 

Ülkemizde hiç bir ticari araçta olmayan ve sadece özel halk otobüsleri tarafından belediyelere ödenen devir ücreti, yolcu başına pay, ruhsat parası vs. varken bir de ücretsiz hizmet yaptırılan esnaflarımızın diğer ticari araçlara verilen haktan faydalanmaları sağlanmalıdır.

Sonuç olarak, çevre kirliliğini azaltmanın, yakıt ve zaman tasarrufu sağlamanın, toplu taşıma kullanımını cazip hale getirmekle mümkün olduğu gerçeğinden hareketle önerilerimiz hassasiyetle değerlendirilmelidir.

Bu talepler ötelenmiş gereksinimlerdir. Taleplerimizin hiçbiri özel çıkarlar sağlamaya yönelik değildir. Sorunlara hakim her kitlenin hakkımız olarak gördüğü taleplerdir. TÖHOB olarak ana taleplerimiz doğrultusunda göreve geldiğimiz günden bu yana çalışmalar yürütmekteyiz. Bürokraside bazı şeyler için zamana ihtiyaç vardır. Muhataplarımız ile verimli görüşmeler yapılmakta. Süreç sabırla yürütülmektedir. Özellikle Toplu Taşıma Yasası konusunda önemli çalışmalarımız oldu ve konu bir noktaya kadar ulaştı. Umudumuz çözüm odaklı bir sonuca ulaşmak.

Yeni yılın toplu ulaşım sektöründe yeni müjdeler barındırmasını ve tüm insanlığın salgın belasından kurtulmasına vesile olmasını diler, tüm okuyuculara mutlu yıllar dilerim.

Facebook Yorum

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar