İstanbul
DOLAR32.2087
EURO35.0357
ALTIN2528.5
İSMAİL YOLCU

İSMAİL YOLCU

Mail: ismailyolcu@ozulas.com.tr

ÖTİS Mutlaka Devam Etmeli

ÖTİS Mutlaka Devam Etmeli

TIKLA OKU>> HALK ULAŞIM DERGİSİ EKİM 2023

Kısaca ÖTİS olarak tabir edilen İstanbul Özel Halk Otobüsleri İşletme Sistemi, ÖHO temsilcileri ve İETT tarafından yapılan yaklaşık 1 yıllık çalışma neticesinde ve İBB Meclis kararıyla 01.12.2020 tarihinden itibaren 3 yıllık süre ile uygulamaya koyuldu. 3 yıllık süre bu yılın sonunda, 30.11.2023 tarihinde son bulmuş olacaktır.

ÖTİS, gerçekten çok emek ve zaman harcanarak, İstanbul şartlarına ve meri mevzuata göre oluşturuldu. Aradan geçen yaklaşık 3 yıllık süreye ve bu sürede her yıl yapılan düzeltmelere rağmen başta Garaj olmak üzere birçok eksikleri hala tamamlanamadı. Ancak her şeye rağmen yaşadığımız pandemi ve ekonomik kriz süreçleri bu sistemin hem idare ve kent, hem de işletmeciler açısından ne kadar önemli ve gerekli olduğunu tartışmasız olarak ortaya koydu.

Gayet tabi her yeni sistemde olabildiği gibi uygulama esnasında birçok yeni ihtiyaç ve eksikler ortaya çıktı. Bunların bir kısmı sözleşme yenileme süreçlerinde giderildi veya eklemeler yapıldı, bir kısmı da zamana bağlı olarak ileride düzeltilecektir.  Ancak sistemin en temel ve önemli ayağı olarak, idarenin sorumluluğundaki Garajlar konusunda 3 yılda maalesef mesafe alınamadı. Garajlar işletmeciler açısından kaliteli bakım ve onarım, güvenlik, ikmal ve temizlik, idare açısından ise yakıt giderlerinin, arıza kaynaklı sefer kayıplarının azaltılması, servis yedeği imkanı sağlanabilmesi ve dolayısıyla da hizmet kalitesinin yükseltilebilmesi yönüyle olmazsa olmaz gerekliliktir. İçinde bakım ve onarım imkanı olan garajlar oluşturulduğunda mevcut durumda yaşanan birçok sorunlar ortadan kalmış olacaktır. Bu nedenle de hem özel işletmeci temsilcilerinin, hem de idarenin bu konuya daha fazla önem vermesi ve ilgi göstermeleri şarttır.

ÖTİS bugün natamam haliyle bile hem ülkemizde, hem de dünya da örnek alınan bir işletme sistemi ve örnek çözüm haline gelmiştir. Bu nedenle de hem idarenin hem de işletmecilerin önlerini daha rahat görebilmeleri için acil olan eksiklerin tamamlanarak İBB Meclisi Kararıyla süresinin uzatılması gerekmektedir.

ÖTİS süresinin uzatılması sektörün acil gündemidir. Bununla birlikte yatırım maliyetinin yüksek olması ve bunun neticesinde araç yenileyememe nedeniyle filonun her geçen gün biraz daha yaşlanması, şoför bulamama gibi sorunlara da hızlı bir şekilde çözüm üretmek gerekir. ÖTİS kapsamında araç yenileme işine bir düzenleme getirmek lazımdır. Aksi halde hem 2. El fiyatları yükselecek, hem de bulmak zorlaşacaktır.

Bütün yeni işlerde ve projelerde önceden etüt ve fizibilite hazırlamak gerekir. Kihem projeye başlama süresi kısalsın, hem de uygulamada en az aksaklıkla karşılaşılsın. Etüt ve fizibilite çıkarma alışkanlığı olmayan bir sektördeyiz. Her akla geleni mutlak faydalı ve uygulanabilir olarak görüyoruz. Ne getirir, neleri götürür ü öngörmeyince o işin uygulamadaki maliyeti planlanan maliyetin kat, kat üstünde oluyor ve emek ve zaman kaybediyoruz. Kısaca öngörü ve vizyon sorunumuz var.

ÖTİS’in kamu hizmetine sağlayacağı uygulamayla sabit faydalar ortada iken ÖTİS ve İşletmeci ile hiçbir alakası olmayan işletme gelirinin azlığını çokluğunu tartışıyoruz ve de bunda dahli olmayanları suçlayabiliyoruz. İşletmeler elbette maliyet hesaplaması yaparlar ve yapmalıdırlar da. Ancak işletme geliri sadece tarifeyi artırmakla da artmaz. Maliyet azaltıcı düzenlemeleri de önemsemeniz ve titiz davranmanız gerekir. Yolculuk ücretlerinin olabileceği en yüksek noktayı sizin gereksiz maliyetleriniz belirliyor ise bunu hizmet verdiğiniz halka uygulayamazsınız. Dünyanın her yerinde otobüs işletmeciliğinde işletme giderleri kamu tarafından sübvanse edilir. Çünkü bu bir kamu hizmetidir ve yolculuk ücretini hormonlu maliyete göre oluşturamazsınız. Altta Metro, üstte ise aynı yönde otobüs çalışması gibi bir yanlışlığın ve yanlış seyahat kartı ve tarife politikasının faturası hizmet alanlara çıkarılamaz. İşletmeci ve şoför kaynaklı eksikleri, yanlışları mutlaka konuşmalı ve bunları da hep birlikte düzeltmeliyiz. Lakin ücretsiz ve yüksek indirimli yolcu taşımadan da işletmeciyi sorumlu tutmamalıyız.

Facebook Yorum

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar