Ford İlan
İstanbul
DOLAR32.8386
EURO35.1462
ALTIN2494.8
SEDAT ŞAHİN

SEDAT ŞAHİN

Mail: sedatsahin@ozulas.com.tr

Kentiçi Ulaşıma Akademik Katkı Artmalı

Kentiçi Ulaşıma Akademik Katkı Artmalı

Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarının sebep olduğu can ve mal kaybının boyutlan göz önüne alınarak kent içi ulaşımda güvenlik ve eğitim konusunda ciddi, etkili, yaygın yoğunlaştırılmış bir program uygulanmalıdır.

Trafik ve taşımacılık ortamı faaliyetleri insan ağırlıklı ortamlardır. Trafik ortamında görülen güvensizliklerin, düzensizliklerin ve aksaklıkların önemli bir kısmı insan faktörünün tutum ve davranışları ile ilişkilidir. Bu nedenle, düzenli ve güvenli bir trafik için alınması zorunlu olan tedbirlerin başında, insan faktörünün yol ve trafik güvenliği konusunda iyi bir şekilde eğitilmesi gelmektedir. Ancak sadece insan faktörüne yoğunlaşmak, diğer faktörlerin gözden kaçmasına neden olmaktadır. Kent içi ulaşımda oluşan kaza nedenlerinin daha gerçekçi biçimde değerlendirilerek, sadece insan unsurundan kaynaklanan bir bakış açısı terk edilmeli, diğer faktörleri de dikkate alan bir değerlendirme yapılmalıdır. Özelikle toplu taşım sistemlerinin tasarım ve seçiminde güvenlik konusuna öncelik verilmelidir. Ayrıca kent içi yol altyapısının standartlara uygun biçimde yapılandırılması, yol güvenliğini artıracaktır. Kent içi yatay ve dikey trafik işaretlemelerinin eksikliklerinin giderilmesi ve anlaşılamayanların kuralına uygun biçimde yenilenmesi yol ve trafik güvenliği için gereklidir.

Güvenlik konusunda trafik ve taşıtların denetimi eksikliği de önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Daha yaygın ve özenli denetimlerin yapılması yönünde özel sektör  ile ilgili Bakanlıklar ile diğer merkezi ve yerel yönetimlerin işbirliğine gitmesi sağlanmalıdır. Ülkemizde kent içi ulaşım ve toplu taşım sistemlerinin planlaması, projelendirilmesi, uygulaması ve işletilmesi konusunda gereken uzmanlık bilgilerini sağlayan öğretim kuruluşlarına ihtiyaç vardır. Üniversitelerin ve diğer araştırma kuruluşlarının kent içi ulaşıma hizmet verecek şekilde örgütlenmesi ile bu konularda uzmanlaşmış kadrolar oluşacaktır. Yurtdışındaki gelişmeler izlenerek, uygulamaya yönelik sistem, araç ve gereçlerdeki teknolojilerin geliştirilmesi sağlanabilecek ve yeni araştırmalar yapılması mümkün olabilecektir. Özelikle yüksek lisans düzeyinde konu ile ilgili disiplinler arası eğitim programlarına ihtiyaç vardır. Ulaşım planlaması ve mühendisliği eğitiminin kent planlama tasarım ulaşım ekonomisi, trafik mühendisliği gibi dallarını da kapsayacak biçimde öncelikle yüksek lisans düzeyinde programlanmalı, orta veya uzun dönemde lisans düzeyinde program öngörülmelidir.

Kent içi ulaşımın sorunsuz gerçekleşebilmesi için karar verici uygulayıcı ve işleticilerin yanı sıra yaya, yolcu ve sürücülerin de sürekli bir program çerçevesinde eğitilmesi gerekir. Bütün dünya ülkeleri için geçerli ve bağlayıcı olan trafik eğitimine, uzun yıllar boyunca ülkemizde yeterince yer ve önem verilmemesi, trafik kazasındaki can ve mal kaybının artmasının nedenlerinden biridir. Bu nedenle; trafik ve ulaşım faaliyetlerinin istenilen düzeyde güvenli, düzenli, konforlu ve çevreyi en az kirletecek şekilde sürdürülmesi için bu sektörde görev alan insanlarla birlikte genel olarak trafik eğitiminin yurt çapında ve yaygın biçimde yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Yapılacak trafik eğitiminde öncelikle ticari araç sürücü eğitimi olmak üzere bütün sürücülerin eğitimine önem verilmelidir. Çıkarılan yönetmelik hükümlerinin gereği olarak uygulayıcıların denetleme yetkisini de kullanması sağlanmalıdır. Kent içi ulaşımda hizmet veren personel hizmet içi eğitimden geçirilmeli, gerekirse bu eğitim yıl içeresin de belli sürelerle tekrarlanmalıdır.

Böylesi bir insan kaynağı profilini oluşturmaya yönelik çalışmalar hızlandırılmalı, sektörün ihtiyaç duyduğu donanıma sahip kadroların yetiştirilmesi yönünde yasal önlemler alınmalı, istihdam ve ücret politikaları yeniden gözden geçirilmelidir. Diğer mevcut uygulamalara ilave olarak, sektörde çalışanların sosyal güvenceye ve güçlü örgütlü yapıya kavuşturulması yönünde tedbirler alınmalıdır. Kentiçi ulaşım projelerinden etkilenecek değişik toplumsal grupların proje değerlendirme aşamasına katılımları sağlanmalıdır. Bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve sağlıklı bir iletişimin kurulması için uygun araçlar geliştirilmelidir.

Bol kazançlı mutlu huzurlu günler dileklerimle.

Facebook Yorum

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar